Privacy Policy

Bij het gebruiken van de website hecht ik veel belang aan uw privacy. Daarom wil ik ook transparant zijn over de gegevens die de website verzamelt en de manier waarop dit gebeurt. Ik kan u verzekeren dat uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden zullen worden gesteld.

In dit privacy beleid wil ik dan ook beschrijven welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik uw gegevens gebruik, alsook onder welke voorwaarden ik uw gegevens eventueel deel met derden. Ook kunt u hier vinden hoe ik uw gegevens bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Bij vragen of onduidelijkheden hoeft uw niet te aarzelen om mij te contacteren in verband met uw privacy zaken, de contactgegevens zijn hieronder terug te vinden.

Wie ben ik

DLM Technics
Liam Dhooge
Berkenlaan 6
8420 De Haan
West-Vlaanderen, België
BE 0805.294.493
info@dlmtechnics.be

Verzamelen van data

Webhosting Combell

De webhosting- en email diensten neem ik af van Combell. Combell verwerkt de persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De privacy policy van Combell kan u hier vinden.

Statistiek

Google Analytics

Wanneer u surft op www.dlmtechnics.be, worden bepaalde gegevens van u bewaard in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens zijn onder meer browsertype, IP-adres, besturingsprogramma en de domeinnaam van de website die uw heeft doorgestuurd naar onze website. Deze gegevens worden enkel gebruikt ter analyse en optimalisatie van de website. De statistieken zijn volledig anoniem.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u hier vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contact informatie

Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier worden de gegevens die u invult bijgehouden. Worden dus veilig opgeslagen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, boodschap, IP-adres en tijdstip van verzenden. Dit enkel om terug met u in contact te kunnen komen.

Inzendingen van het contactformulier worden op spam gefilterd, hiervoor gebruiken we de Spam Filter van Akismet (Automattic). Akismet controleert uw bericht, e-mailadres en IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op, dit op hun eigen servers. Hier kan u hun privacy policy vinden.

Delen van data

Bij DLM Technics gebruiken we enkel uw gegevens om contact met u op te nemen. DLM Technics zelf deelt uw data niet met derden.

De data die vanuit statistisch oogpunt automatisch wordt verzameld, wordt dan enkel gebruikt voor dergelijke doeleinden en is altijd anoniem.

In gevallen van fiscaal of strafrechterlijk onderzoek kan DLM Technics, op grond van een wettelijke verplichting, worden gehouden tot het delen van uw gegevens in het kader hiervan. In dit geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen.

Bewaren van data

DLM Technics bewaart uw gegevens zolang de opdracht loopt, bij het afsluiten van de opdracht worden uw gegevens door mij niet meer gebruikt. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik. Geschillen komen voor in het arbeidshof Gent, afdeling Brugge te Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Welke rechten heeft u

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot DLM Technics richten door een e-mail te sturen naar info@dlmtechnics.be. Ik stel alles in het werk uw binnen de 14 dagen te antwoorden.

Recht op inzage en rechtzetting
U kunt alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen inkijken. Onjuiste of onvolledige gegevens zal DLM Technics wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen.

Recht om klacht in te dienen
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie.

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan.

Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigingen in het privacy beleid

DLM Technics heeft het recht om deze privacyverklaring ten allen tijde te veranderen indien nodig. Wat u leest is altijd de meest recente versie. Indien gewenst kunt u vragen dat ik u op de hoogte stel van wijzigingen in het privacy beleid, dit per mail op info@dlmtechnics.be. Dan stuur ik het nieuwe privacy beleid per mail naar u op bij elke wijziging.
De privacy policy werd het laatst aangepast op 31 januari 2024.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen werken en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren.

iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.